Mentoring

Mentoring je ideální metoda pro profesní rozvoj na základě příkladu a zkušeností úspěšné osobnosti. V mentoringu jde především o vytvoření vztahu mezi mentorkou a mentee, který představuje přínos pro obě zúčastněné strany. Mentee má jedinečnou šanci odpozorovat a převzít zkušenosti, kontakty, získat jasné představy o tom, jak zvládat řadu profesních a životních situací, otevírají se jí nové obzory. Mezi mentorkou a mentee jde o rovnocenný vztah, který je založen na vzájemné důvěře a je vymezen přesně stanovenými pravidly. Mentoring ve velkých firmách probíhá nejčastěji interně v rámci plánů nástupnictví či mentorských programů. Ale jsou situace, kdy je dobré si najmout mentora externího. Jako mentor vám mohu být platná v oblasti řízení lidských zdrojů, při tvorbě strategii, ve změnovém managementu či ve vedení vašich týmů. V oblasti mentoringu se cítím jako ryba ve vodě a ráda se s vámi podělím o své zkušenosti. .