Poradenství

Poradenství v oblasti HR

Na základě svých zkušeností vám mohu být konzultantem v oblasti zavádění a zefektivňování HR procesů, a to především procesu řízení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců, rozvoje lidí, tvorbě karierních plánů, kompetenčního modelu, 360 stupňové zpětné vazby, HR marketingu a HR controlingu.

Poradenství v oblasti tvorby strategií

Každá firma byla založena s určitou vizí jejich vlastníků a jejím posláním by mělo být tuto vizi naplnit. Domníváme se, že je velmi důležité, aby firma věděla nejen kam a kudy chce jít, neboť cílů a cest k jejich dosažení může být mnoho, ale také, kde se na své cestě nachází a co musí udělat proto, aby se k cíli své cesty dostala. Rovněž se musí zajímat o to, kam směřuje konkurence, jaké cíle mají její zákazníci či dodavatelé a jak se celkově vyvíjí okolní prostředí, ve kterém se firma nachází. Správně zvolené strategické cíle a cesty k jejich naplnění vycházející ze současné situace a možností firmy jsou předmětem strategického managementu, jehož formalizovanou podobu tvoří strategický plán firmy. Teorie je snadná, ale někdy je efektivní tyto debaty vést s externím konzultantem, který může vaše rutinní situace vidět z jiného úhlu a být vám prospěšný.

Poradenství v oblasti změny či tvorby firemní kultury

Dobře nastavená a citlivě udržovaná firemní kultura je základním předpokladem pro úspěch firmy. Firemní kultura je platforma pro sdílení filozofie, ideologie, hodnot, předpokladů, názorů, které navozují souhlas s tím, jak rozhodovat a řešit problémy: „jako způsob, jak se věci dělají u nás“. Hodnotový model firemní kultury obsahuje:

• Vize

• Hodnoty

• Normy (profil kompetencí)

• Systém hodnocení

• Stanovený výkonnostní potenciál

Firemní kultura ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, ovlivňuje tím také přeneseně spokojenost vašich zákazníků. Na základě svých zkušeností vám mohu doporučit postupy, jak zjistit co jsou vaše priority a jak postupovat v oblasti změny firemní kultury.

Poradenství CEB SHL

Cílem CEB SHL je analýza potenciálu, schopností a dovedností, která vede k nalezení nejvhodnějších cest na obsazení pozice a nastavení optimálního programu rozvoje zaměstnanců. Nástroje používané SHL k určení schopností, dovedností a rozvojových kapacit umožňují vytvořit strukturovaný profil hodnoceného kandidáta či zaměstnance, týmu nebo celé organizace.

PA_en_01

Poradenství CEB SHL

Oblasti použití:

• Optimální obsazování pozic

• Výběr kandidátů do rozvojových programů

• Plánování kariéry na objektivním základě

• Základna pro plánování vzdělávání a rozvoje

• Objektivní východisko pro hodnocení následných akcí

• Flexibilita obsazování pozic vlastními zaměstnanci

• Plánování lidských zdrojů

• Vytváření podmínek pro kvalitní rozvoj manažerů

• Sledování a hodnocení rozvojových aktivit

• Identifikace zaměstnanců s vysokým potenciálem pro klíčové a manažerské pozice (v kombinaci s dalšími diagnostickými nástroji) Succession program

• Zefektivnění komunikace mezi manažery a zaměstnanci

.

Certifikáty  – poradenství

certifikat-training-ceb-shl

Více informací o SHL Talent Measurement™ certifikátech ZDE