Drobečková navigace

Úvod > Blog > Rodinná ústava - luxus nebo nutnost?

Rodinná ústava - luxus nebo nutnost?Proč vůbec přemýšlet o rodinné ústavě? Je to prevence konfliktu v rodině i ve firmě. Ale je to i kontinuita hodnot, které žije vaše firma. A neposledně je to i platforma ke správě vašeho rodinného majetku, nebo majetku firmy.

Rodinná ústava není právně závazná – je to soubor pravidel, na kterém se rodina shodne a bude se jimi řídit.
 
Tato pravidla se však mohou propsat do právních dokumentů – společenská, akcionářská smlouva, dědictví-závěť atd.
 
Samotný proces tvorby ústavy má velký potenciál – sladění hodnot, priorit a cílů a očekávání celé rodiny.
 
A proč je užitečný kouč či mediátor? Dokáže udržet zacílení celého procesu, pracuje s očekáváními jednotlivců a zájmem celku. V procesu je mnoho emocí, které externí člověk má schopnost překlopit do racionálna.
 
 
Pro dokreslení citace z článku s Jaroslavem Smetanou bývalým majitelem firmy ALBIXON:

 

Co je rodinná ústava?

 

Pracovali jsme na ní asi dva roky. Rodina i firma se na té vrcholové úrovni řídí principy, které jsou v ústavě obsaženy. Jsou v ní samozřejmě akcionáři, je tam uvedeno, jaké je rozložení majetku, jaká jsou dědická pravidla, jaký je dědický plán.

Jsou tam uvedeny principy a zásady řízení a vedení firmy, které rodina jako taková vykonává prostřednictvím orgánů společnosti. Jsou tam uvedena pravidla, principy hlasování v jednotlivých situacích, pravidla pro zpětné výkupy akcií, pokud by je někdo chtěl prodat a jít svojí vlastní cestou. Aktuální akcionáři mají samozřejmě předkupní právo. Je to postaveno tak, aby kontinuita rodinného podnikání zůstala zachována.

Jak vaše děti přijaly rodinnou ústavu?

Bylo to trošku složitější, tohle člověk dělá jednou za život. Nebo alespoň by měl – jsem velký obdivovatel Tomáše Bati a ten to nestihl, neudělal.

Tomu jsem chtěl předejít. Začal jsem ale trochu nešikovně, před děti položil svoji závěť i jejich závěti. Skoro bych řekl, že to může působit až cynicky, ale právě s odkazem na příběh Tomáše Bati jsem nechtěl děti dostat do situace, že se s tátou něco stane a jim tu zůstane problém.

Najali jsme si kouče, ten nás celým procesem provedl a ty zmíněné závěti jsou jednou z věcí takové rovnice. Pak je rodinná ústava, rodinné směrnice a dědický plán. Náš kouč, který nás vede tou rodinou ústavou, říká: Na předání není nikdy dost brzy, takže jsem se tím řídil.

qXlBAK.jpeg