Štěpánka Duffková

Zvýhodněné financování rodinných firem

Rodinné firmy mohou již od začátku dubna žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) o zvýhodněné financování na svůj další rozvoj nebo o záruku, jež jim usnadní prodej či převod svých podniků novým vlastníkům.
Podporu pro rodinné firmy připravila ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).
Více informací získáte v těchto odkazech:
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/gen-zaruka/

BusinessInfo 

Comments are closed.