Rodinná ústava

Sestavení rodinné ústavy

Rodinné firmy, které mají společné finanční bohatství, potřebuji svou platformu, na které mohou dlouhodobě úspěšně fungovat. Rodinná ústava vám nabízí a zajišťuje jistoty, zázemí a vzájemné pospolitosti, pro společné soužití v harmonii, které ústí ve společný úspěch, a to musí být jasně formulováno. Rodinný podnik musí mít pro plynulý provoz svá vlastní pravidla, která jsou uznávána. Tato pravidla nesmí dovolit vybočení. Rodinná ústava má definovat spravedlivý proces vytváření společných rozhodnutí – má být rozhodovacím nástrojem, který má pomoci rodině zůstat v harmonii. Bohatství a vytvořené hodnoty úspěšně převádět na další generace. Součástí rodinné ústavy je formulovaná mise, ve které se odráží vize a hodnoty rodiny, na které je firma postavena a které jsou součástí tradice a tím pádem odkazem z generace na generaci

Součástí Rodinné ústavy je i listina obsahující složení a roli rodinné rady – rodinného zastupitelského orgánu, složení jednotlivých řídících struktur, které zahrnují i širší rodinu. Rodina rada by se měla aktivně podílet na rozvoji a zastává roli mediátora při sporech.

Proč mít rodinnou ústavu?

Jaké jsou výhody, když máte sepsaný dokument Rodinná ústava? Poskytuje rodině zakotvená pravidla, pevný, stabilní rámec a hranice pro vytváření společných rozhodnutí. Jasně dané role eliminují vznik konfliktů, zahrnuje proces jednání při konfliktu. Rodiny, které mají pevně daný postup při řešení nejasností, rozporů a konfliktů mají větší šanci, že krizové období ustojí. Ústava pomáhá udržovat vlastnictví sjednocené. Klíčovým úkolem by mělo být jasné definování majetku, jeho struktura, portfolio. Rodinná ústava pomáhá udržet rodinný klid a harmonii, zachovávat přátelské a pozitivní vztahy v rodině, chránit, ctít a přenášet rodinné tradice.

Velikost rodiny spolu s velikostí firmy zásadně ovlivňuje obsah rodinné ústavy. Rozvětvená rodina bude mít pravděpodobně více členů ve firmě nezaměstnaných než zaměstnaných. V takových situacích význam a hodnoty společnosti, které jsou „ústavně“ zakotvené, nabývají na důležitosti. S rodinnou ústavou musí být seznámeni všichni členové rodinného podniku i rodiny samotné. Co považuji za nejhodnotnější, je samotný proces tvorby Rodinné ústavy jako takové.

 


Přečtěte si i další články na téma Rodinná firma